CÔNG TY TNHH POV

  • ĐẠI LÝ BÁNH TRUNG THU BẢO TÍN
    44Bis Nguyễn Trọng Lội, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Tel: 08 71 085 085 - 08 8888 0085 - 0938 45 8080
  • Fax: 08 3997 6429
  • Email: banhtrungthu.info@gmail.com